Quay lại

Ngày đăng: 05/02/2021

Tóm tắt nội dung:

Thị trường mở tiếp tục không thực hiện giao dịch mới dù trong dịp cao điểm cuối năm cho thấy thanh khoản vẫn vô cùng dồi dào. Lãi suất liên ngân hàng tuy có tăng nhẹ nhưng vẫn trong vùng thấp. Tỷ giá USD/VND tiếp tục ổn định. KBNN phát hành 23,5 nghìn tỷ đồng TPCP trong kỳ với lợi suất giảm nhẹ. Lợi suất TPCP thứ cấp 10N giảm đáng kể, đi ngược lại xu hướng trên thế giới. Khối ngoại mua ròng 2.824 tỷ đồng TPCP trong kỳ.

Báo cáo thị trường trái phiếu tiền tệ - số tháng 01/2021 (1)
© Copyrights 2000 - 2021 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang