Quay lại

Ngày đăng: 17/02/2021

Tóm tắt nội dung:

Năm 2020, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ với khoảng 446 nghìn tỷ đồng TPDN được huy động qua kênh riêng lẻ, công chúng
và quốc tế, tăng trưởng khoảng 30% so với năm 2019. Kỳ hạn bình quân là 4,27 năm, lãi suất bình quân là 9,3%/năm. Nhóm bất động sản chiếm 42% lượng trái
phiếu phát hành, đạt 184,6 nghìn tỷ đồng, tiếp sau đó là nhóm ngân hàng với 134,6 nghìn tỷ đồng huy động được, tỷ lệ 31%.

Báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp số Quý 4/2020
© Copyrights 2000 - 2021 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang