Quay lại

Ngày đăng: 27/04/2022

Luận điểm đầu tư

  • Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu GMD với giá mục tiêu VND 62.400 trên cơ sở (i) hoạt động XNK duy trì tích cực trong năm 2022, (ii) dư địa còn lớn đối với giá dịch vụ cảng biến, (iii) công suất khai thác từ năm 2026 tăng 56% so với hiện tại khi cảng Nam Đình Vũ và Gemalink GĐ2 đưa vào hoạt động. GMD thông qua chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt VNĐ 1.200/CP.

Thông tin cập nhật

  • Ghi nhận lớn từ lãi hoạt động liên doanh liên kết (125 tỷ đồng) giúp lãi ròng Q1 2022 tăng mạnh 86% so với cùng kỳ, đạt tương ứng ~274 tỷ đồng, mức cao nhất theo quý từ trước tới nay (không bao gồm các khoản lợi nhuận đột biến từ thoái vốn). Biên LN gộp đạt 40%, tăng nhẹ so với mức 38% cùng kỳ năm ngoái.
  • Gemalink đạt mốc hơn 1 triệu TEUs sau 1 năm vận hành, đạt mức kỷ lục trong ngành khai thác cảng Việt Nam. Tính riêng Q1 2022, sản lượng hàng hóa thông qua cảng Gemalink đạt ~305.000 TEUs, chiếm 40% tổng sản lượng thông qua toàn bộ cảng Gemadept, tăng 3 lần so với cùng kỳ.
  • Dự kiến tăng vốn thêm 2.009 tỷ đồng từ phát hành quyền mua CP tỷ lệ 3:1 với giá 20.000 đồng/CP. Qua đó, VĐL của GMD tăng từ 3.014 tỷ đồng lên 4.018 tỷ đồng.
  • Kế hoạch thoái vốn và chuyển nhượng. GMD lên kế hoạch chuyển nhượng tối đa 24% vốn Gemalink, ưu tiên đối tác có hãng tàu, đồng thời, thoái vốn khỏi các hoạt động kinh doanh không cốt lõi (cao su & bất động sản).
  • Hoạt động xuất nhập khẩu sẽ tiếp tục khởi sắc trong thời gian tới. Kim ngạch XNK hàng hóa Q1 2022 tăng 14% n/n và được dự báo có thể đạt 750 tỷ USD trong năm 2022, tăng 12% n/n.

Định giá

  • Chúng tôi xác định giá mục tiêu của cổ phiếu GMD vào khoảng 62.400 đồng dựa trên PP chiết khấu dòng tiền. Mức giá mục tiêu tương ứng P/E forward khoảng 23,3 lần (theo EPS 2022F khoảng VND2.680).
Báo cáo phân tích cổ phiếu GMD - CTCP Gemadept (HOSE)
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang