Trung tâm nghiên cứu

Báo cáo ngắn phân tích nhanh cổ phiếu IJC - CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật - Sức bật từ đầu tư công giúp hạ tầng cải thiện

Ngày đăng: 30/12/2020

Luận điểm đầu tư
Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu IJC của CTCP Phát triển hạ tầng kỹ thuật với giá mục tiêu 12 tháng vào khoảng 32.868 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá 42,3%) trên cơ sở
(i)   Đầu tư công giúp hạ tầng cải thiện, mảng thu phí mang lại dòng tiền ổn định,
(ii)  IJC sỡ hữu quỹ đất lớn nhất nằm ở các vị trí đắc địa của khu vực tỉnh Bình Dương và thừa hưởng sự hỗ trợ tốt nhất trong hệ thống thành viên của Becamex, và
(iii) Nhờ dòng tiền ổn định từ mảng thu phí, IJC đã có 2 năm liên tục chia cổ tức bằng tiền từ 10% đến 12%. Trong năm 2020, IJC tiếp tục duy trì tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền măt 10% vốn điều lệ. Đối với giai đoạn 2021-2025, ban lãnh đạo IJC dự kiến sẽ trả đều đặn cổ tức bằng tiền mặt ở mức 12%-15% vốn điều lệ nhờ vào: Thu nhập định kỳ của mảng thu phí và Tăng trưởng lợi nhuận đến từ mảng bất động sản.

Báo cáo khác

Bloomberg: MBSV