Quay lại

Ngày đăng: 14/03/2023

Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với KSB với mức giá mục tiêu 35,400 VND/cp với những luận điểm chính như sau:


Luận điểm đầu tư

  • Hưởng lợi từ chính sách thúc đẩy đầu tư công.
  • Vị thế hàng đầu ngành trong sản xuất và kinh doanh VLXD.
  • KCN Đất Cuốc đóng góp đáng kể vào doanh thu sau năm 2022.

Rủi ro đầu tư

  • Khoản uỷ thác đầu tư lớn chưa mang lại hiệu quả sinh lời tương xứng.
  • Giá đất đền bù tăng cao khiến việc giải phóng mặt bằng của KCN Đất Cuốc bị gián đoạn.
Báo cáo phân tích lần đầu cổ phiếu KSB - Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (HOSE)
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang