Quay lại

Đặc biệt, phiên giao dịch ngày 12/7/2021, là phiên thị trường cơ sở mất đi hơn 50 điểm, giao dịch phái sinh có khối lượng giao dịch đạt mức 403.266 hợp đồng, cao hơn 16,8% so với kỷ lục của thị trường được ghi nhận trong tháng 6 và trở thành kỷ lục mới về khối lượng giao dịch trong 1 phiên.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 7 đạt 43.360 hợp đồng, tăng 45,25% so với tháng trước. Đây cũng là mức OI cao nhất trong tháng.

Về cơ cấu nhà đầu tư tham gia giao dịch, nhà đầu tư nước ngoài có tỷ trọng giao dịch chiếm 0,96%, nhà đầu tư trong nước chiếm tỷ trọng giao dịch trên 99% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Bên cạnh đó, giao dịch của nhà đầu tư cá nhân đối với chứng khoán phái sinh vẫn chiếm tỷ trọng lớn với 79,1% khối lượng giao dịch toàn thị trường, nhà đầu tư tổ chức chiếm 19,95% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Biến động khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 7/2021

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ, trong tháng 7/2021, hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm có tổng khối lượng giao dịch đạt 300 hợp đồng. Tổng OI của hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ tại thời điểm 30/7/2021 là 149 hợp đồng. Các giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm đều được thực hiện bởi nhà đầu tư là tổ chức trong nước.

Thị trường niêm yết sôi động

Trong khi đó, thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX đóng cửa tháng 7 với HNX-Index đạt 310,97 điểm, giảm 3,82% so với cuối tháng trước. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 2,6 tỷ cổ phiếu (giảm 27,9% so với tháng 6), giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 60,6 nghìn tỷ đồng (giảm 30,2% so với tháng 6).

Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt hơn 119 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 27,9%; giá trị giao dịch đạt hơn 2.755 tỷ đồng/phiên, giảm 30% so với tháng trước. Giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm cuối tháng 7 đạt hơn 415 nghìn tỷ đồng, tăng 2,8% so với cuối tháng trước.

Tất cả các chỉ số ngành đều giảm điểm, trong đó ngành tài chính có mức giảm nhiều nhất 23,52 điểm, tương ứng -3,29%, đạt 691,90 điểm; chỉ số ngành xây dựng giảm 9,16 điểm (- 3,72%) đạt 236,78 điểm, và ngành công nghiệp giảm 4,05 điểm (-1,55%) đạt 257,73 điểm.

Về chỉ số quy mô, chỉ số LargeCap dành cho các doanh nghiệp có quy mô lớn giảm 9,76 điểm (-2,58%) đạt 368,57 điểm tại thời điểm cuối tháng 7/2021, chỉ số Mid/SmallCap dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ có mức giảm 50,19 điểm (-6,99%) đạt 667,51 điểm.

Giao dịch của nhóm cổ phiếu HNX30 giảm 34,5% so với tháng trước, với tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 1.463 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 37 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 61% khối lượng giao dịch và 68% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Others

View More
© 저작권 2000 - 2021 MBS, MB 그룹 멤버
Về đầu trang