/media/m1cm0bab/truongan.jpg

Công Ty Tnhh Mtv Đầu Tư Và Phát Triển Trường An

Tư vấn cổ phần hóa, tư vấn IPO
Năm thực hiện: 2015

/media/slvanau3/logominhphu.png

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú

Tư vấn phát hành trái phiếu
Giá trị thu xếp: 500 tỷ đồng
Năm thực hiện: 2014

/media/zjodnwk0/logothuongvu_0202.jpg

CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC (VGS)

Tư vấn phát hành cổ phiếu
Giá trị phát hành: 250 tỷ đồng
Năm thực hiện: 2009

/media/cd4paq4d/logothuongvu_0301.jpg

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN MAI

Tư vấn niêm yết, IPO
Gía trị IPO: 180 tỷ đồng
Năm thực hiện: 2006, 2010

/media/2ymbt4ru/logothuongvu_0303.jpg

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ (DPR)

Tư vấn chuyển đổi, tư vấn IPO
Giá trị IPO: 626 tỷ đồng
Năm thực hiện: 2006

/media/ckkhbp0i/logothuongvu_0402.jpg

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH

Tư vấn phát hành cổ phiếu
Tư vấn BLPH riêng lẻ trái phiếu
Giá trị BLPH trái phiếu: 300 tỷ đồng

/media/vrfakyu3/logothuongvu_0403.jpg

CÔNG TY CỔ PHGAANF ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINACONEX-PVC (PVV)

Tư vấn phát hành cổ phiếu
Giá trị phát hành: 250 tỷ đồng
Năm thực hiện: 2010

/media/wmvjaxp5/vinaapaco.jpg

Công Ty Tnhh Mtv Apatit Việt Nam

Tư vấn thoái vốn Nhà nước
Năm thực hiện: 2014

/media/cecnvejk/vinamotor.jpg

Tổng Công Ty Công Nghiệp Ô Tô Việt Nam

Tư vấn thoái vốn nhà nước tại
các công ty con, công ty liên kết
Năm thực hiện: 2014

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang