Thông báo bán đấu giá theo lô cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội tại Công ty Cổ phần Vĩnh Sơn

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Vĩnh Sơn (Vĩnh Sơn)

Địa chỉ: 13-S1, Khu đô thị Hà Tiên, Xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phú, Việt Nam

2. Ngành nghề kinh doanh chính: Bất động sản, xây dựng, xuất nhập khẩu, v.v

3. Vốn điều lệ: 1.150.000.000.000 đồng, tương đương 11.500.000 cổ phần, mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần

Trong đó: Cổ phần do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội nắm giữ: 4.588.500 cổ phần chiếm 39,90% vốn điều lệ.

4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 4.588.500 cổ phần

5. Số lô cổ phần bán đấu giá: 01 lô, trong đó số lượng cổ phần của 1 lô: 4.588.500  cổ phần

6. Giá khởi điểm lô cổ phần:   922.480.320.000 đồng /lô cổ phần

7. Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) tại Công ty Cổ Phần Vĩnh Sơn do HNX ban hành.

8. Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

9. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư:

- Thời gian:    08h00 đến 17h30 các ngày từ thứ 2 – thứ 7 từ 22/06/2020 đến ngày 08/07/2020

- Địa điểm:     Tại trụ sở Tập đoàn Viettel – Tầng 6, Ban Đầu tư tài chính, địa chỉ: Lô D26, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

10. Thời gian công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện: Ngày 14/07/2020

11. Đặt cọc đấu giá: 10% giá khởi điểm lô cổ phần.

12. Thời gian và địa điểm đăng ký đấu giá và đặt cọc: Từ 8h00 đến 16h30 các ngày từ 15/07/2020 đến 20/07/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

13. Địa điểm công bố thông tin: Trụ sở Tập đoàn Viettel, HNX.

14. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 14h45 ngày 23/07/2020 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

15. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

- Thời gian:      15h00 ngày 23/07/2020
- Địa điểm:        Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

16. Thanh toán tiền mua cổ phần: từ 24/07/2020 đến 30/07/2020

17. Hoàn trả tiền đặt cọc không trúng đấu giá: trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đấu giá (từ 23/07/2020 đến 27/07/2020).

(Nhà đầu tư cần tham khảo chi tiết: Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần trên website www.hnx.vn; www.mbs.com.vn; www.viettel.com.vn).

Tài liệu tham khảo (Vui lòng mở các đường dẫn dưới đây trong thẻ mới để xem tài liệu tham khảo):
1. Quy chế đấu giá cả lô cổ phần
2. Văn bản phê duyệt chủ trương thoái vốn của Bộ Quốc Phòng
3. Quyết định của Viettel phê duyệt phương án thoái vốn
4. Bản Công bố thông tin Công ty CP Vĩnh Sơn
5. BCTC kiểm toán 2017
6. BCTC kiểm toán 2018
7. BCTC kiểm toán 2019
8. Giấy chứng nhận ĐKKD
9. Điều lệ Công ty
10. Công văn của công ty xác nhận cổ phần Viettel sở hữu

Ẩn