TB về việc tạm dừng nhận lệnh ngoài giờ trên thị trường Cơ sở và Phái sinh

MBS trân trọng thông báo về việc tạm dừng nhận lệnh ngoài giờ trên thị trường Cơ sở và Phái sinh để cập nhật tính năng hệ thống như sau:

- Thời gian tạm dừng nhận lệnh ngoài giờ: từ 15h45 ngày 31/07/2020 đến 12h00 ngày 01/08/2020.

- Trong thời gian thực hiện, MBS sẽ tạm dừng chức năng nhận lệnh ngoài giờ trên thị trường Cơ sở và Phái sinh. Sau thời gian trên, hệ thống sẽ hoạt động trở lại bình thường.

MBS sẽ không ngừng cải tiến để cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đến Quý Khách hàng.

Ẩn