Điều chỉnh Danh mục cho vay ngày 14/09/2020

Kính gửi Quý Khách hàng!

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Khách hàng trong thời gian qua.

MBS thông báo về việc điều chỉnh danh mục cho vay, cụ thể như sau:

Bổ sung mã chứng khoán vào Danh mục cho vay:

STT

Mã CK

Tên DN

Tỷ lệ giải ngân

Tỷ lệ tính TSR_RR

 

Danh mục áp dụng

Thời gian áp dụng

1

NKG

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim

20%

92%

Margin

14/09/2020

Loại mã chứng khoán ra khỏi Danh mục cho vay:

- Mã CK: BVH    

- Danh mục áp dụng: Margin

- Lý do loại chứng khoán ra khỏi danh mục: Cổ phiếu bị đưa vào danh mục chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ của HSX do báo cáo hợp nhất 6 tháng năm 2020 được soát xét có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

- Ngày loại ra khỏi danh mục cho vay: 14/09/2020

- Ngày loại ra khỏi danh mục tính QTRR: 23/09/2020

Để biết thêm chi tiết, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chuyên viên chăm sóc, đến các điểm cung cấp Dịch vụ Chứng khoán của MBS trên toàn quốc hoặc gọi đến số tổng đài dịch vụ 19009088- nhánh 4 để được trợ giúp.

Trân trọng!

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS)

Tầng 7 – Tòa nhà MB

Số 03 – Liễu Giai – Ba Đình – Hà Nội

T: + 84 24 37262600

F: + 84 24 37262601

E: info@mbs.com.vn

W: http://mbs.com.vn

Bloomberg: MBSV<GO>

MBS, Thành viên của Tập đoàn MB

Ẩn